Երեքշաբթի, 17.05.2022, 01:38
Ցանկ
Հարցումներ
Քանի տարեկան եք
Всего ответов: 12757
Օնլայն-Օֆլայն

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Մուտքի ձև
free counters
Главная » 2011 » Հունվար » 21 » ՀՊՄՀ ԳԻՏԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ՆՈՐ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
00:56
ՀՊՄՀ ԳԻՏԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ՆՈՐ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
,,ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ. 1968-2010,,
մատենագիտական ցանկ


20.01.2011 թ.

     ÐäØÐ ·Çï³Ï³Ý ·ñ³¹³ñ³ÝÁ ¨ë Ù»Ï Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óñ»ó: îå³·ñí»É ¿ ÐäØÐ ·ñ³¹³ñ³ÝáõÙ å³ÑíáÕ ÐäØÐ-áõÙ å³ßïå³Ýí³Í ³ï»Ý³ËáëáõÁÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ï»Ý³·Çï³Ï³Ý ó³ÝÏÁ: Ü»ñϳ۳óÝáõÙ »Ýù ·ñùÇ ³é³ç³µ³ÝÁ:

     §Ê³ã³ïáõñ ²µáíÛ³ÝÇ ³Ýí³Ý ѳÛÏ³Ï³Ý å»ï³Ï³Ý Ù³Ýϳí³ñÅ³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÁ »ñÏñÇ Ù³Ýϳí³ñÅ³Ï³Ý Ï³¹ñ»ñ å³ïñ³ëïáÕ Ù³Ûñ µáõÑÝ ¿: àõÝÇ ·Çï³Ï³Ý áõ Ùï³íáñ ѽáñ Ý»ñáõÅ:

     гßíÇ  ³éÝ»Éáí  Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ  ·Çï³Ï³Ý  Ý»ñáõÅÁ  ѳïϳå»ë Ù³Ýϳí³ñÅ³Ï³Ý ¨ Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõÕÕáõÃÛ³Ùµ` ´àÐ-Á 1968 Ãí³Ï³ÝÇó ëÏë³Í ÐäØÐ-ÇÝ ¿ íëï³Ñ»É ³Û¹ µÝ³·³í³éÝ»ñáõÙ  ¹áÏïáñ³Ï³Ý áõ ûÏݳÍáõ³Ï³Ý ³ï»Ý³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝ Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáõ Çñ³íáõÝùÁ:

     ì»ñáÑÇßÛ³ÉÇó »ÉÝ»Éáí 1968 Ãí³Ï³ÝÇó ÐäØÐ ·Çï³Ï³Ý ·ñ³¹³ñ³ÝÇ ·ñ³å³ÑáóáõÙ »Ý å³ÑíáõÙ å³ßïå³Ýí³Í ³ï»Ý³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µÝ³·ñ»ñÁ:

     1968-2010 Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ å³ßïå³Ýí³Í ¹áÏïáñ³Ï³Ý áõ ûÏݳÍáõ³Ï³Ý ³ï»Ý³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÃÇíÁ ϳ½ÙáõÙ ¿ 651 Ùdzíáñ:

     ä³ßïå³Ýí³Í ³ï»Ý³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ã»Ù³Ý»ñÁ ѳÝñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ù³Ýϳí³ñÅ³Ï³Ý ´àôÐ-»ñÇ Ù³ëݳ·»ïÝ»ñÇÝ Ñ³ë³Ý»ÉÇ ¹³ñÓÝ»Éáõ, »ñÇï³ë³ñ¹ ·ÇïݳϳÝÝ»ñÇÝ ¹ñ³ÝóÇó û·ïí»Éáõ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ ëï»ÕÍ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ·Çï³Ï³Ý ·ñ³¹³ñ³ÝÁ ѳñÏ Ñ³Ù³ñ»ó Ññ³ï³ñ³Ï»É Ù³ï»Ý³·Çï³Ï³Ý ó³ÝÏ:

     سï»Ý³·Çï³Ï³Ý ó³ÝÏÁ ϳñ·³ÛÇÝ Ýϳñ³·ñáõÃÛáõÝ áõÝÇ. ÝÛáõûñÁ ËÙµ³íáñí³Í »Ý Áëï ·ÇïáõÃÛ³Ý ×ÛáõÕ»ñÇ: ܳ˳å»ë ËÙµ³Ï³ñ·í³Í »Ý ¹áÏïáñ³Ï³Ý, ³å³` ûÏݳÍáõ³Ï³Ý ³ï»Ý³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ (Ý³Ë ïñí»É »Ý ѳۻñ»Ý, ³å³` éáõë»ñ»Ý É»½íáí ³ï»Ý³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ):

     л層Éáí г۳ëï³ÝÇ ²½·³ÛÇÝ ·ñ³å³É³ïÇ, ÐÐ ¶ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ²½·³ÛÇÝ ³Ï³¹»ÙdzÛÇ ÑÇÙݳñ³ñ ·ñ³¹³ñ³ÝÇ ÝٳݳïÇå ó³ÝÏ»ñÇ Ññ³ï³ñ³ÏÙ³Ý ÷áñÓÇÝ` å³Ñå³Ýí»É ¿ ³ï»Ý³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ýϳñ³·ñáõÃÛ³Ý ÁݹáõÝí³Í ÙÇûñÇݳÏáõÃÛáõÝÁ:

     Üϳñ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ϳï³ñí»É »Ý µÝ³·ñÇ É»½íáí: лÕÇݳÏÇÝ ¨ í»ñݳ·ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ñ»ïá Ýßí»É ¿ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ï³ñ»ÃÇíÁ ¨ ͳí³ÉÁ: ò³ÝÏÁ ϳ½Ùí»É ¿ ³Ûµµ»Ý³Ï³Ý ëϽµáõÝùáí:  

     Ü»ñϳ Ù³ï»Ý³·Çï³Ï³Ý ó³ÝÏÇ ëï»ÕÍÙ³ÝÁ Ýå³ëï»É »Ý ·Çï³Ï³Ý ·ñ³¹³ñ³ÝÇ Ù³ï»Ý³·Çï³Ï³Ý µ³ÅÝÇ µáÉáñ ³ÛÝ ³ß˳ï³ÏÇóÝ»ñÁ, áíù»ñ 1968 Ãí³Ï³ÝÇó ëÏë³Í Çñ³Ï³Ý³óñ»É »Ý ¹ñ³Ýó ÁݹáõÝáõÙÝ áõ ѳßí³éáõÙÁ: ê³Ï³ÛÝ í»ñçݳϳݳå»ë ó³ÝÏÝ ³ÙµáÕç³óí»É ¿ 2010 Ãí³Ï³ÝÇÝ:  î.ä»ïñáëÛ³Ýó¦:

     سï»Ý³·Çï³Ï³Ý ó³ÝÏÁ ϳ½Ù»É »Ý ·ñ³¹³ñ³ÝÇ ïÝûñ»Ý îÇ·ñ³Ý ä»ïñáëÛ³ÝóÁ ¨ Ù³ï»Ý³·ÇïáõÃÛ³Ý µ³ÅÝÇ í³ñÇã ²Ýáõß ´³µ³Û³ÝÁ:

ê»÷³Ï³Ý Éñ³ïíáõÃÛáõÝ
Просмотров: 1418 | Добавил: Mankavarj | Рейтинг: 5.0/234
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Փնտրել
Օրացույց
«  Հունվար 2011  »
ԵրկԵրքՉրքՀնգՈւբՇբԿր
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Արխիվ
Block title
Block content
ԿԱՅՔԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐ ԱՐՄԵՆ ԷԴՈՒԱՐԴԻ ՄԿՐՏՉՅԱՆ.e-mail-armen193@mail.ru© 2022 Хостинг от uCoz