Երեքշաբթի, 13.04.2021, 04:46
Ցանկ
Հարցումներ
Գնահատեք մեր կայքը
Всего ответов: 13091
Օնլայն-Օֆլայն

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Մուտքի ձև
free counters
Главная » 2011 » Հունիս » 28 » ԳՐԱԽՈՍԱԿԱՆ
09:03
ԳՐԱԽՈՍԱԿԱՆ

Ð²Ú ¶ðøÆ Üàð زîºÜ²¶ÆîàôÂÚàôÜ

28.06.2011 թ.

¶ñ³¹³ñ³Ý³·ÇïáõÃÛ³Ý ¨ Ù³ï»Ý³·ÇïáõÃÛ³Ý ³ÙµÇáÝÇ »ñ³ß˳íáñáõÃÛ³Ùµ ÉáõÛë ¿ ï»ë»É ÝáõÛÝ ³ÙµÇáÝÇ ³ëÇëï»Ýï, µ³Ý³ëÇñ³Ï³Ý ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ã»ÏݳÍáõ ²Ý³ÑÇï Øáõñ³¹Û³ÝÇ Ï³½Ù³Í §ºñáõë³Õ»ÙÇ Ñ³Û ïå³·Çñ ·ñùÇ Ù³ï»Ý³·ÇïáõÃÛáõݦ. 1833-1996  (ÊÙµ.` ¶. ². êáõùdzëÛ³Ý: ºñ., 2011, 148 ¿ç):

Ü»ñϳ Ù³ï»Ý³·ÇïáõÃÛáõÝÁ, áñÇ ßÝáñѳݹ»ëÁ ϳ۳ó³í Ù³ÛÇëÇ 13-ÇÝ ³ÙµÇáÝáõÙ, Áݹ·ñÏáõÙ ¿ 923 ³ÝáõÝ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛáõÝ, ³Û¹ ÃíáõÙ` 912-Á Ãí³ÏÇñ (¿ç 11-145), 11-Á` ³ÝÃí³ÏÇñ (¿ç 145-146):

гÛÏ³Ï³Ý ïå³·ñáõÃÛ³Ý 500-³ÙÛ³ÏÇÝ ÝíÇñí³Í Ý»ñϳ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛáõÝÁ »½³ÏÇ ¿ û' µáí³Ý¹³Ï³ÛÇÝ Ï³éáõóí³Íùáí ¨ û' ųٳݳϳ·ñáõÃÛ³Ùµ` ëÏë³Í §Ð³Û ºñáõë³Õ»ÙáõÙ¦ ïå³·ñí³Í ³é³çÇÝ ·ñùÇó` §î»ïñ³Ï ²ÕûóٳïáÛó í³ëÝ ç»ñÙ»é³Ý¹ ³ÕûóëÇñ³ó¦ (1833 թ.) ÙÇÝ㨠ì. Þ»ùëåÇñÇ §êûÝ»ÃÝ»ñÁ¦ (1996 թ.): ²ÛÝ ÑÇÙù ¿ ï³ÉÇë ¹³ï»Éáõ ·ñù³·ÇïáõÃÛáõÝÝ áõ Ù³ï»Ý³·ÇïáõÃÛáõÝÁ, Ù³ï»Ý³¹³ñ³Ý³ÛÇÝ ¨ ·ñ³¹³ñ³Ý³ÛÇÝ ·áñÍÁ Ù»Ïï»Õ»Éáõ ². Øáõñ³¹Û³ÝÇ ¹ñë¨áñ³Í ³ÝíÇ×»ÉÇ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, áñÁ ųٳݳϳÏÇó ·ÇïáõÃÛ³Ý ¨ åñ³ÏïÇϳÛÇ Ï³ñ¨áñ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿, ¨ ϳñ»ÉÇ ¿ ¹Çï³ñÏ»É áñå»ë ѻﳹ³ñÓ Ù³ï»Ý³·ÇïáõÃÛ³Ý áõ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ùß³ÏáõÛÃÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ÙÇ Ýáñ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝ:

²ÙµÇáÝÇ í³ñÇã, åñáý»ëáñ ¶³·ÇÏ êáõùdzëÛ³ÝÇ Ëáëùáí` ². Øáõñ³¹Û³ÝÁ §ÉáõÍ»É ¿ Ñ³Û ·ñùÇ Ù³ï»Ý³·ÇïáõÃÛ³Ý å³ïÙáõÃÛ³Ý µ³óÁ Éñ³óÝáÕ ¨ í³Õáõó ëå³ë»ÉÇ ÙÇ ËݹÇñ, áñÁ ¹áõñë ¿ ³ñ¹Ç ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó: ܳ Ø»ñÓ³íáñ ²ñ¨»ÉùÇ` ºñáõë³Õ»ÙÇ Ñ³Û ïå³·ñ³Ï³Ý ¨ ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý ųé³Ý·áõÃÛáõÝÁ Ùdzíáñ»É ¿ Ù³Ûñ г۳ëï³ÝÇ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ѳٳϳñ·»ñáõÙ` Ýå³ëï»Éáí ·ÇïáõÃÛ³Ý, ÏñÃáõÃÛ³Ý ¨ ÁݹѳÝáõñ Ùß³ÏáõÛÃÇ ÷á˽³ñ·³óÙ³ÝÁ¦ (¿ç 5):

ÞÝáñѳݹ»ëÇ Ù³ëݳÏÇóÝ»ñÁ (². ØÇݳëÛ³Ý, ¼. îáÝáÛ³Ý, ². Ð³ÏáµÛ³Ý, Æ. ØÏñïãÛ³Ý, ê. ¶ñÇ·áñÛ³Ý ¨ áõñÇßÝ»ñ) ¨ë ϳñ¨áñ»óÇÝ ¨ ·Ý³Ñ³ï»óÇÝ ². Øáõñ³¹Û³ÝÇ ³ÝÏñÏÝ»ÉÇ ³ß˳ï³ÝùÇ, í»ñçÇÝÇë ѳ۳·Çï³Ï³Ý, ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ù, Ñ³Û ·ñùÇ  Ù³ëë³Û³Ï³Ý³óÙ³Ý ¨ áõëáõóáÕ³Ï³Ý Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ:

                                                           ²Üܲ Ø²ðîÆðàêÚ²Ü

Գրադարանագիտության և մատենագիտության ամբիոնի մագիստրոս

Համալսարանի գիտական գրադարանի ավագ գրադարանավար

Просмотров: 1112 | Добавил: Mankavarj | Рейтинг: 5.0/151
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Փնտրել
Օրացույց
«  Հունիս 2011  »
ԵրկԵրքՉրքՀնգՈւբՇբԿր
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Արխիվ
Block title
Block content
ԿԱՅՔԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐ ԱՐՄԵՆ ԷԴՈՒԱՐԴԻ ՄԿՐՏՉՅԱՆ.e-mail-armen193@mail.ru© 2021 Хостинг от uCoz